Jak na přihlášku?

Rozhodli jste se přihlásit ke studiu na FLD a nevíte si rady? Připravili jsme pro vás celý proces přehledně krok za krokem!

1.)    Podmínky

Nejprve je třeba ověřit, zdali vůbec splňujete podmínky pro studium. Jedná se o dosavadní dosažené vzdělání. Pro bakalářské studium je to úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou, pro magisterské bakalářský titul (prokazuje se při zápisu do studia originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení /bakalářského diplomu). V případě absolvování studia v zahraničí je nutné, aby bylo uznáno v ČR.

2.)    Přihláška

Přihláška se podává pouze elektronicky a odkaz na ni najdete na řadě míst na Lesním portálu.

1

2

A pak už stačí nechat s provést jednoduchým formulářem.3

4

Navíc pro Vás máme ke stažení podrobný Postup pro podání přihlášky ke studiu na ČZU.

 3.)    Po podání

 Dalším nezbytným krokem je zaplacení administrativního poplatku.

Údaje pro uhrazení poplatku

Poplatek: 500 Kč

Název banky: KB Praha 6
Účet: 19-5504550287/0100
Variabilní symbol: 4375000116
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky

 

 Pro platby ze zahraničí

Poplatek: 500 Kč

IBAN: CZ1101000000195504550287

SWIFT CODE (BIC): KOMBCZPPXXX

V případě platby ze zahraničí je třeba zaslat na studijní oddělení FLD doklad o uhrazení poplatku!

 

Poplatek za přijímací řízení uhraďte převodem na výše napsané číslo účtu, platbou ve studentské pokladně (SIC ČZU) nebo on-line platební kartou. Nepoužívejte složenku.

4.)    Tipy

  • Před podáním si pečlivě projděte podmínky pro prominutí přijímacích zkoušek!
  • Ujistěte se, že jste všechny údaje do přihlášky vyplnili správně (zejména kontaktní údaje)!
  • Přihláška je platná až po jejím elektronickém schválení a připsání poplatku na účet fakulty!
  • Dotazy ohledně přijímacího řízení posílejte na e-mail: infoprihlasky@fld.czu.cz