Vybrané výsledky 2021

1) Článek v časopise Forest and Ecology Management (Jimp)

2) Článek v časopise Zprávy lesnického výzkumu (JSC)

3) Článek v časopise Forests (Jimp)

4) Článek v časopise Forests (Jimp)

5) Článek v časopise Zprávy lesnického výzkumu (JSC)

6) Výstup na workshopu „Efektivní komunikace v lesnictví“

  • 30. září – 1. října 2021, Cheb, Ing. Aleš Erber
  • prezentace

7) Manuskript článku, časopis Croatian Journal of Forest Engineering (Jimp)

  • Manuskript “Double bark thickness estimation models of common European broad-leaved species for harvester timber volume estimation  in Czechia” byl v dubnu 2021 odeslán do redakce časopisu Croatian Journal of Forest Engineering (Jimp). Ke konci roku 2021 prošel jedním kolem revizí a jeho plánované publikování se předpokládá v polovině roku 2022.

8) Mediální reakce členů řešitelského týmu

7) Komunikace se stakeholdery

Bylo uskutečněno 26 schůzek se stakeholdery, které sloužily jako zdroje pro sběr ekonomických dat, pro sběr vzorků napadených kůrovcových stromů, pro získání informací k přípravě diskuzní části manuskriptů článků a pro tvorbu mediálních výstupů.