Geoaplikace

Tato aplikace je vyvíjena v rámci projektů Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Do aplikace jsou průběžně zařazovány nové datové vrstvy, funkcionality a různé doplňující informace.

Odpovědný za aplikaci: doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD., FLD ČZU v Praze

V případě otázek a nápadů nás neváhejte kontaktovat: mapy@fld.czu.cz.

SPUSTIT APLIKACI NA SAMOSTATNÉ ZÁLOŽCE