Vybrané výsledky 2020

1) Konference „Legislativní změny pro kalamitní situace uvnitř lesnického sektoru – Co přinesly a jaký je jejich efekt?“, 19. listopadu 2020, online prostřednictvím MS Teams

  • odkaz ke stažení pozvánky:

 Pozvanka_Konference_FLD_19_11_2020

  • odkaz ke shlédnutí 4 hodinového záznamu z konference:

https://youtu.be/WvZ8JB-9_54

  • odkaz ke stažení prezentace příspěvku Ing. Pohana, „Zkušenosti se schválenými legislativními změnami z pohledu drobného vlastníka lesa“

Pohan Příspěvek

  • odkaz ke stažení prezentace příspěvku Ing. Radka Jůzy, „Zkušenosti se schválenými legislativními změnami z pohledu městských lesů“

Prezentace Jůza 19.11.2020

  • Právní analýza komunikace státní správy lesního hospodářství: úspěchy a úskalí – JUDr. Staněk

Právní analýza – Staněk

 

2) Konference „Co nám ukázala kůrovcová kalamita aneb kde je budoucnost našeho dřeva?“ s podtitulem „Legislativní materiály pro kalamitní situace vně lesnického sektoru.“, 3. prosince 2020, online prostřednictvím MS Teams

  • odkaz ke stažení pozvánky:

 Pozvánka_Konference_3_12_2020

  • odkazy ke shlédnutí záznamu konference:

 https://youtu.be/oyWVdHzDHII

 

3) Příprava modelových komunikačních strategií pro zvládání kalamitních situací

Materiál v roce 2020 zpracován a odevzdán na Ministerstvo zemědělství (MZe). V průběhu roku  2021 se materiál bude aktualizovat na základě požadavků MZe.

 

4) Mediální reakce členů řešitelského týmu

Smrku máme moc a na špatných místech – prof. Turčáni

Zalesňování v ČR po kůrovcové kalamitě – prof. Marušák

A zase ten kůrovec – prof. Turčáni

Ekosystémové funkce lesa, jak je kompenzovat vlastníkům lesa? – prof. Marušák

Mladá fronta DNES, tisk 15.8.2020 – Budeme platit za sběr hub? – prof. Marušák

Dřevařský den na FLD

V českých lesích ubývá smrku – prof. Turčáni

Kůrovec není jen škůdce, podílí se na přirozeném výběru – prof. Turčáni

Naše lesy potřebují dlouhodobou vizi, méně stromů a méně zvěře- Ing. Erber 

Pěstovat dál smrky? Proč ne, jen to musíme dělat jinak než dosud- Ing. Erber

5) Geoaplikace na webu www.mapy.fld.czu.cz

Tato aplikace je vyvíjena v rámci několika projektů Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Do aplikace jsou průběžně zařazovány nové datové vrstvy, funkcionality a různé doplňující informace. V současné době zde naleznete aktuální vývoj a prognózy vývoje lýkožrouta, změny klimatu, působení větru, lesních požárů atd. Aplikace je vyvíjena také pro potřeby státní správy a její lepší informovanost.

Do aplikace přejdete kliknutím ZDE  (mapy.fld.czu.cz).

6) Komunikace se stakeholdery

Bylo uskutečněno 20 schůzek se stakeholdery, které sloužily jako informační zdroje pro přípravu konferencí, pro zpracování dotazníkových šetření, komunikační analýzy a tvorbu mediálních výstupů.