2019

O projektu

V této sekci naleznete informace o výzkumném projektu Ministerstva  zemědělství ČR NAZV QK1920435 „Zefektivnění komunikace, monitoringu a managementu při řešení kalamitních situací v lesích jako podklad pro optimalizaci rozhodování státní správy“ s dobou řešení projektu od 1/2019 do 12/2021.

Řešitelský tým

Vybrané výsledky

Průběžná zpráva