Průběžná zpráva 2020

Průběžná zpráva za rok 2020 byla vypracována a odevzdána.