Průběžná zpráva 2020

Průběžná zpráva za rok 2020 bude vypracována po ukončení řešení projektu v tomto roce.