Vybrané výsledky 2019

1) Workshop „Možnosti řešení lesnicko – dřevařské krize a využití dřeva jako strategické suroviny v podmínkách České republiky“, 10. června 2019, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

 • odkaz ke stažení pozvánky:

http://www.lesniportal.cz/vybrane-vysledky-2019/workshop_10_6/

 • odkaz ke stažení vybraných přednášek:

http://www.lesniportal.cz/vybrane-vysledky-2019/hlasny_fld_snemovna_2019/

http://www.lesniportal.cz/vybrane-vysledky-2019/snemovna_100619_turcani/

 • odkaz ke stažení zvukové nahrávky worskhopu:

https://uloz.to/file/7RVtYwvzH12S/workshop-poslanecka-snemovna-mp3

2) Workshop „Dřevo – strategická surovina českého průmyslu aneb současný trend, potenciál a možnosti využívání dřeva v České republice a ve světě“, 14. listopadu 2019, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

 • odkaz ke stažení pozvánky:

http://www.lesniportal.cz/vybrane-vysledky-2019/workshop_14_11_2019/

 • odkazy ke shlédnutí záznamu workshopu na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=74LDTTOEbNY&feature=youtu.be&app=desktop (dopolední část)

https://www.youtube.com/watch?v=C9DNtgnSWgI&fbclid=IwAR3hg2nfOwd8eyof5f7u5y8uilya4aE-WYSI1xB1BhemlJwQTIChxfuz1cgw%C2%A8%29 (odpolední část)

3) Sestavení podkladů pro přípravu monitorovací soustavy kalamitních situací

4) Workshop „„Co se změnilo v lesnickém sektoru z hlediska legislativy? Jak s touto legislativou pracovat dál?“, 11. prosince, Fakulta lesnická a dřevařská Česká zemědělská univerzita v Praze

 • odkaz ke stažení pozvánky:

http://www.lesniportal.cz/vybrane-vysledky-2019/workshop_fld/

 • odkaz ke stažení přednášek:

https://uloz.to/file/nQ3IYYPbiu7e/prednasky-workshop-fld-pdf

 • odkaz ke stažení reportáže v Lesnické práci 1/2020

http://www.lesniportal.cz/vybrane-vysledky-2019/clanek_lesnicka_prace/

5) Workshop „Jakou budoucnost mají lesy v Pardubickém kraji? A co na to veřejnost?“, 5. prosince 2019, Krajský úřad Pardubického kraje

 • odkaz ke stažení pozvánky:

http://www.lesniportal.cz/vybrane-vysledky-2019/beseda_pardubice_verze4/

 • odkaz ke stažení přednášek:
 • odkaz ke shlédnutí záznamu workshopu na youtube:

https://youtu.be/1HY_txFFETg

Výsledky projektu v médiích (články, tiskové zprávy…)

Mediální reakce na kalamitní situaci v lesích