Pro veřejnost

Na tomto webovém portálu, v sekcích označených jednotlivými roky, naleznete informace o  vybraných projektech NAZV řešených na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.