Průběžná zpráva 2019

Průběžná zpráva za rok 2019 byla vypracována, řádně odevzdána a kontrolním orgánem schválena.