Průběžná zpráva 2019

Průběžná zpráva za rok 2019 bude vypracována po ukončení řešení projektu v tomto roce.