Anglicky vyučované magisterské obory

Představujeme…obory! (díl 10.)

Láká vás problematika tropického zemědělství? Chcete odborně pomáhat zemím třetího světa nebo prohloubit své znalosti lesnictví v mezinárodním měřítku? Pak jsou tu pro vás magisterské obory vyučované v angličtině.

Už jednou na Lesním portálu zaznělo, že bez angličtiny se současný člověk téměř neobejde, pomalu se zařazuje k základním pilířům všeobecného lidského vzdělání, jako je řízení auta, počítačová gramotnost nebo třeba i plavání. Fakulta lesnická a dřevařská si je toho vědoma a své snahy zaměřuje i na jazykové schopnosti svých studentů. U oborů vyučovaných v angličtině je právě kromě získávání odbornosti neustálé procvičování cizího jazyka bonusem.

ilu_18

Fakulta nabízí tři magisterské obory v angličtině, je to Forestry, Water and Landscape management, Tropical Forestry and Agroforestry a anglická mutace Lesního inženýrství, tedy Forest Engineering. Všechny tři je možné studovat pouze prezenčně. Obory studentům poskytují komplexní vzdělání a díky aspektu internacionálnosti se absolventi dobře uplatňují u nás i v zahraničí.

Forestry, Water and Landscape management je realizován ve spolupráci s Fakultou životního prostředí ČZU. Základem studia je prohloubení vědomostí v podobě všeobecných předmětů a získání adekvátních znalostí v profilových oborech lesnických, ekologických a krajinářských. Studenti v rámci studia získávají podrobný přehled o problematice plánování a obhospodařování krajiny s důrazem na trvale udržitelné hospodaření.

Tropical Forestry and Agroforestry je organizován spolu s Fakultou tropického zemědělství ČZU. Studenti v jeho rámci získávají znalosti týkající se zejména oblasti zemědělsko-lesnického hospodaření farmářů a optimálního sladění zemědělské produkce a pěstování dřevin. Součástí studia je možnost stáže v zahraničí (subtropické/tropické regiony).

Anglická varianta Lesního inženýrství, Forest Engineering, navazuje na bakalářský obor Forestry. Zprostředkovává studentům prohlubující pohled na všechny oblasti lesnického hospodaření se zaměřením na souvislosti mezi teorií a praxí. Důraz je kladen na zvelebování a trvale udržitelné využívání lesních a přírodních zdrojů.

Bližší informace o studiu se dozvíte tady. Zajímá vás podoba přijímacího řízení a podmínky jeho prominutí? Podívejte se sem!

Neváhejte, přihlašovat se je možné pouze do 4. dubna!